Apklausa Kauno moksleivių techninės kūrybos centro klausimynas tėveliams
Mieli vaikų tėvai,
šis klausimynas parengtas vadovaujantis 2016-2017 m.m. MTKC veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo išvadose nustatytais tobulintinais veiklos aspektais.
Mums labai svarbu sužinoti Jūsų nuomonę.
Maloniai prašome įvertinti balais (pažymėti Jūsų nuomone Jums tinkamą atsakymą) mūsų Centro veiklą

Klausimynas anoniminis.