Apklausa Atviros jaunimo erdvės Klaipėdos miesto savivaldybės šiaurinėje miesto dalyje poreikio tyrimas
Klaipėdos miesto savivaldybė tiria atviros jaunimo erdvės šiaurinėje miesto dalyje poreikį. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, ar Klaipėdai reikalinga antra atvira jaunimo erdvė. Atvira erdvė yra erdvė arba patalpa, skirta ir pritaikyta atviro darbo su jaunimu vykdymui, t. y. galinti būti institucijoje (kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje), nekeičiant institucijos juridinio statuso ir pritaikoma atviram darbui su jaunimu panaudojant jau esamą priemonių ar metodinę bazę.